Ademco TNT – VN

EN

Giám sát qua Video

“Đôi mắt” của mọi hoạt động an ninh là hệ thống giám sát qua video. Đã qua rồi cái thời của những video mờ và các thiết lập“CCTV” rườm rà. Giám sát qua video hiện tại là hệ thống kỹ thuật số hoàn toàn, có độ phân giải video lên tới 32K. Một giải pháp giám sát doanh nghiệp thực tế hiện tại vẫn sẽ ở độ phân giải 4MP hoặc dưới 8K.

Với rất nhiều thông tin và chi tiết, tính thực tiễn của việc lưu trữ, truy xuất và xử lý sẽ tăng lên. Rõ ràng, sẽ dần không cần con người để xử lý video nữa, nếu không phải hiện tại đã không cần nữa rồi.

Các giải pháp Giám sát qua Video hiện đại đều tập trung vào trí thông minh và tự động hóa để cung cấp phản hồi nhanh chóng cho các hoạt động bất thường; có thể là trong các tòa nhà thương mại, cơ sở chính phủ, môi trường sản xuất, nhà kho hoặc chuỗi bán lẻ. Ứng dụng của hệ thống hiện cũng vượt xa khả năng an ninh, từ mật độ đám đông, điều kiện giao thông, quản lý thành phố, giám sát môi trường cho đến sự hài lòng của khách hàng.

Ademco cho phép phạm vi giám sát toàn diện với kiến trúc số đầu cuối, nền tảng được xây dựng có mục đích và có thể mở rộng để xử lý các nhu cầu giám sát qua video hiện đại.

Với các giải pháp mạng có thể mở rộng, bao gồm các giải pháp đám mây được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu giám sát qua video cụ thể của bạn, Ademco sẽ ban hành các biện pháp thực tiễn tốt nhất để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật và đạt được phạm vi giám sát tối ưu.

Hãy liên hệ để tìm hiểu thêm về dịch vụ của chúng tôi