Ademco TNT – VN

EN

Nền tảng Hợp nhất

unified platforms, security integration, streamlined security, security ecosystem, linked security

Gần đầu những năm 2000, các cảnh báo an ninh vẫn còn được kích hoạt bởi các thiết bị độc lập và biệt lập, tạo thành các mẩu thông tin rời rạc. Ngày nay, sự kết hợp giữa các thiết bị và thuật toán mang lại nhận thức tình huống có độ chính xác cao. Ngành an ninh đã đi từ tình trạng thiếu thông tin đến tình trạng có quá nhiều thông tin mà các doanh nghiệp không có khả năng xử lý hết. Trong khi đó, các tổ chức không còn chỉ đối phó với sự xâm nhập đơn giản mà còn có những rủi ro phức tạp hơn nhiều đối với hoạt động, chuỗi cung ứng, tài sản sở hữu trí tuệ, danh tiếng và thương hiệu có thể phá hủy giá trị doanh nghiệp chỉ sau một đêm.

Nền tảng Hợp nhất quản lý sự kết hợp giữa cảm biến và thiết bị thu thập dữ liệu, sử dụng thuật toán thông minh để xử lý lượng thông tin khổng lồ nhằm đưa ra tình huống rõ ràng và chính xác. Trong các ứng dụng an ninh, máy ảnh, đầu đọc thẻ, thiết bị sinh trắc học, cảm biến môi trường, có thể thu thập lượng lớn thông tin và các quyết định có thể được hỗ trợ bằng AI và tự động hóa. Cách tiếp cận như vậy cho phép các đội ngũ bảo mật đạt được mức độ rõ ràng và kiểm soát thông qua khung báo cáo và hành chính tập trung.

Hệ sinh thái hợp nhất tập trung vào người dùng cũng cho phép điều chỉnh hoạt động tốt hơn, cung cấp các công cụ phù hợp để ứng phó nhanh chóng và hiệu quả với các mối đe dọa, đồng thời mang lại khả năng mở rộng mạnh mẽ cho bảo mật và quản lý rủi ro. Điều này làm cho Giải pháp An ninh Hợp nhất trở thành một phần không thể thiếu của bất kỳ tổ chức có quy mô vừa và lớn nào.

Với hơn 40 năm kinh nghiệm, Ademco đã và đang triển khai các giải pháp an ninh cho doanh nghiệp thống nhất trong khu vực, từ các cơ sở quan trọng của chính phủ cho đến các trung tâm dữ liệu, nhà máy năng lượng mới và cơ sở hạ tầng thương mại của các Doanh nghiệp Lớn tại Châu Á và các Công ty Fortune 1000 Toàn cầu.

Hãy liên hệ để tìm hiểu thêm về dịch vụ của chúng tôi