Ademco TNT – VN

EN

Trí tuệ Nhân tạo

artificial intelligence, data analytics, learning, AI learning, machine learning

Trong thời đại thông tin hiện nay, các tổ chức phải đối mặt với những thách thức trong việc điều hướng và nắm bắt lượng thông tin lớn. Trong việc quản lý rủi ro và giải quyết các mối đe dọa, thông tin nhanh và chính xác giúp nhận biết và phản ứng nhanh với các tình huống về bảo mật. Tất cả những việc đó có thể được thực hiện bằng Học Máy và Trí tuệ Nhân tạo.

 

Ademco khai thác trí tuệ nhân tạo được ứng dụng trong video, nhận dạng khuôn mặt và các điểm cung cấp dữ liệu khác để hỗ trợ giải pháp an ninh, cho phép chủ động phát hiện và ngăn chặn mối đe dọa.

 

Hệ thống an ninh sẽ sử dụng thuật toán AI để nâng cao khả năng của các chức năng an ninh nói trên, chẳng hạn như tìm hiểu và xác định một tập hợp các mẫu hoặc tín hiệu để phát hiện những điểm bất thường trong hoạt động hoặc đưa ra tổ hợp các chỉ báo rủi ro chính. Trí tuệ nhân tạo cho phép các hoạt động an ninh hoạt động hiệu quả hơn (chẳng hạn như tăng độ chính xác và tốc độ phát hiện) đồng thời giảm khối lượng công việc và khả năng bị bỏ sót do lỗi của con người, song song với đó là giảm chi phí, phân bổ nguồn lực tốt hơn, hỗ trợ việc ra quyết định và thậm chí mang lại cơ hội can thiệp sớm và giảm thiểu các mối đe dọa.

Hãy liên hệ để tìm hiểu thêm về dịch vụ của chúng tôi