Ademco TNT – VN

EN

Kiểm soát Danh tính và Quyền Truy cập

identity & access control, facial recognition, RFID, biometric access, access, control, occupancy, visitor monitoring

“Bạn là ai” là cốt lõi của mọi khía cạnh tin tưởng trong quy trình Xác minh.

Bạn là ai có thể quyết định nơi bạn có thể vào, nơi bạn có thể ở, bạn có thể sử dụng tài sản gì, bạn cần làm gì. Trong các ứng dụng an ninh, có các phương pháp thể hiện Danh tính, từ thẻ Căn cước Ảnh truyền thống, mã thông báo đơn giản, thẻ thông minh được mã hóa,, cho đến sinh trắc học và gần đây nhất là Xác thực Đa yếu tố (2FA hoặc MFA) và Nhận dạng BlockChain.

Ademco thiết kế và xây dựng các hệ thống kiểm soát và truy cập nhận dạng vật lý tiên tiến với các chức năng chuyên biệt như quản lý ngưỡng chiếm chỗ, nhận dạng khuôn mặt và nhận dạng biển số xe. Với công nghệ Di động và Kết nối, Thông tin xác thực số mọi lúc mọi nơi và Kiểm soát vào ra dễ dàng đã trở thành một phần trong các dịch vụ chính của chúng tôi.

Các giải pháp của Ademco hướng đến nhiều tổ chức, từ chuỗi cửa hàng, Thành phố Thông minh (Smart City) đến quản lý nhân viên, nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu, nhà cung cấp và khách của các doanh nghiệp lớn. Cung cấp cho doanh nghiệp khả năng tổ chức và quản lý các vai trò và trách nhiệm với quyền vào ra có cấu trúc vào các hệ thống quan trọng, tài sản vật chất và cơ sở tòa nhà. Hỗ trợ đáng kể các tổ chức giảm thiểu rủi ro và đáp ứng các yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt, cũng như giảm chi phí hoạt động liên quan đến quản lý và điều hành hàng ngày.

Các giải pháp an ninh vật lý của Ademco cung cấp cách tiếp cận toàn diện và có thể tùy chỉnh để quản lý danh tính, với khả năng tích hợp hệ thống kiểm soát truy cập vật lý (PACS), giám sát qua video, giám sát báo động, nhận biết tình huống và các chức năng kinh doanh khác.

Hãy liên hệ để tìm hiểu thêm về dịch vụ của chúng tôi